Развъдник за Лабрадор "Vitorany"

- Александър Грозданов:

   GSM: 0888 732 778

   e-mail: alexgg@abv.bg

- Любомира Велева-Грозданова:

адрес гр. София (София)

телефон 0889 319 208

e-mail l.veleva@abv.bg

сайт www.vitorany.com

прегледи 2957