Syva laboratorios

Откакто е стартирало дружеството са минали повече от 70 години. Проектът е въведен през 1941 г. и е отбелязал постижения през годините. Лабораториите SYVA се превръщат в едни от най-успешните лаборатории в света.

Дружеството има изграден дългогодишен опит, спазва строги критерии при научните си изследвания, дейността си на развитие и иновациите, които са в съответствие с ДПП. Обръща внимание върху опазването на околната среда и безопасността на неговите служители.

 

адрес () Av. Parroco Pablo Diez
49-57 24010 LEON Spain

телефон +34.987.800.800

e-mail exportacion@syva.es

сайт www.syva.es

прегледи 1102