Pharmateka Bt

Със своите дейности и продукти, Pharmatéka Bt. се ангажира с обслужването на животновъдството, както и със здравето на животните. От една страна тя максимално подпомага на животните със своите продукти, а от друда се ангажира с опазването на околната среда и човешкия организъм.

За да постигне своите цели, тя разработва продукти, които:

  • се използват в храната на животните
  • съдействат за хармонизиране на физиологичните функции на организма на животното, дори и при мащабни условия на отглеждане
  • дават възможност за предотвратяване на няколко болести по животните, както и на някои от зоонозите (инфекциозно заболяване, което може да се предава от животни на хора).

 

адрес () 184 Jeszenák St Budapest
1048 Hungary

телефон +3614600022

e-mail ugyfelszolgalat@pharmateka.hu

сайт www.pharmateka.hu

прегледи 1678