Merial

Създадена през 1997г. чрез сливането на подразделенията за ветеринарна медицина на sanofi-aventis (тогава Rhone-Polenc) и Merck & Co.,Inc., MERIAL наследява богати традиции на високо качество и новаторство.

Като единствената глобална фармацевтична компания посветена изключително на опазване здравето на животните, MERIAL ползва натрупания опит и богатата история на двете основни компании, sanofi-aventis и Merck & Co.,Inc

Този опит, както и богато научно наследство дават на MERIAL възможността да разработва и предлага нови продукти за домашни любимци и продуктивни животни, отговаряйки на бързия прогрес на ветеринарната медицина в последните години.
Така например MERIAL представи IVOMEC, първият от групата на айвермектините и първият противопаразитен препарат ефикасен срещу вътрешни и външни паразити, приложим при 11 вида домашни животни, включително едри преживни и свине.
Също така MERIAL предложи FRONTLINE най-продаваният ветеринарен препарат в света.
MERIAL непрекъснато продължава да подпомага опазването на здравето на животните чрез предлагането на нови медикаменти, ваксини и услуги.

адрес гр. София (София) ж.к. Люлин 10
ул. проф. Петър Дертлиев № 25 Търговска сграда “Лабиринт”
офис № 6
ет. №3

телефон +359 2 8100 172

e-mail media.relations@merial.com

сайт www.sambs.bg/merial/

прегледи 1276