Invesa international

INVESA е испанска ветеринарна фармацевтична лаборатория, създадена през 1980 г. и посветенa в разработването, производството и дистрибуцията на лекарства и хранителни продукти за здравето на животните.

Компанията заема присъствие в повече от 70 страни. Тя се старае да подобри здравето, производството и благосъстоянието на различни животински видове.

За да се създаде високо качество на продуктите и за да се развива търговската марка, която вдъхва доверие, е не само въпрос на технология. Екипа на INVESA е посветен в създаването и развитието на своите продукти и на това, което ги прави различни.

адрес () Esmeralda 19 Espluges Del Llobregat Barcelona Spain

телефон +34 93 470 62 71

e-mail invesa_int@invesa.eu

сайт www.invesa.eu

прегледи 1733