Hipra laboratorios

Лабораторията HIPRA се занимава с проучване, производство и търговия на биологични и фармакологични ветеринарни продукти.Тя предлага биологични продукти, като инактивирани и живи ваксини за домашни птици, свине, овце и кози, едър рогат добитък, както и други видове животни; фармацевтични продукти, като инжекционни и перорални продукти, премикси и хормони, диагностични комплекти, като CIVTEST, гама диагностични реактиви за видове, включително птици, зайци, свине, овце и кози, едър рогат добитък и кучета. Компанията също така предлага консултантски услуги; софтуерен пакет за улавяне на оптичната плътност от Елайза четец, както и графична интерпретация на резултатите.

Лабораторията HIPRA е основана през 1954 г. в Амер, Испания, намиращи се в Европа, Далечния изток, Латинска Америка, Близкия изток, Африка, Азия и Океания. Тя има дъщерни дружества в Перу, Бразилия, Мексико, Гърция, Португалия, Турция, Франция, Русия, Китай, Филипините, Малайзия, Корея и Полша.

адрес () Avda. la Selva
135 Amer
17170 Spain

телефон 34 972 43 06 60

e-mail hipra@hipra.com

сайт www.hipra.com

прегледи 1483