Biopharm

Биофарм АД е съвременна българска фармацевтична фирма създаваща и произвеждаща висококачествени лекарствени продукти.
Основни направления в дейността на фирмата са:

  •  производство на ветеринарно-медицински продукти;
  •  производство за лекарствени продукти за хуманната медицина;
  •  научно-изследователска дейност;
  •  търговия на едро с ветеринарно-медицински продукти;

 Историята на Биофарм АД води началото си от 1981 г. когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11 и е създаден Институт за борба с шапа и особено опасни инфекции (ИБШООН).
До 1994 г. Институтът изцяло задоволява потребностите на страната като единствен лицензиран от международните организации производител на противошапна ваксина на Балканския полуостров.
През 1998 г. Институтът е приватизиран от създаденото за целта “Биофарм инженеринг” АД и към момента е 100 % частна собственост.

 

 

адрес гр. Сливен (Сливен) Сливен 8800 бул.“Тракия” № 75

телефон + 359 44 66 25 89

e-mail biopharm@sliven.net

сайт www.biopharm-bg.com

прегледи 1832