Bela-pharm

Бела-фарм е един от най-големите доставчици в областта на ветеринарнoмедицинската индустрия. Ние сме специалисти в областта на научните изследвания, развитието, производството и продажбите на ветеринарнoмедицински продукти.

Предприятието се намира във Вехта, Олденбург, в сърцето на земята Мюнстер. Този район на Саксония е сред най-големите области свързани с натуралнто пречистване на  животните в Европа. Следователно условията са изключително благоприятни за развитието на иновативни продукти.

адрес () bela-pharm GmbH & Co. KG Lohner Straße 19 D-49377 Vechta Germany

телефон +49 (0)4441/873-0

e-mail info@bela-pharm.com

сайт www.bela-pharm.com

прегледи 1692