Зоетис (Zoetis) - Фармацевтична компания

Zoetis (Зоетис), в близкото минало Pfizer Animal Health (Пфайзер Анимал Хелт) е глобална компания с дейност в сферата на опазването здравето на животните и посветена в подкрепа на своите клиенти и техния бизнес.

Основавайки се на 60 годишен опит, ние доставяме качествени ветеринарномедицински продукти и ваксини, съдействие и обучения. Ние работим усърдно ежедневно за да разберем по-добре и да отговорим по приемлив начин на  житейските предизвикателства, пред които са изправени хората отглеждащи и грижещи се за животни.

Нашето име, Zoetis (Zo-EH-tis) има своите корени в зоо, познато в думи като зоологическа градина и зоология и извлечени от zoetic (гръцки), което означава "отнасящ се до живота".

Това подчертава, че нашата компания е изцяло отдадена в подкрепа на ветеринарните лекари, животновъдите, които отглеждат селскостопански животни (животни за консумация) и хората, които се грижат за домашни любимци (животни компаньони), въз основа на фундаменталното разбиране, че животните и човешкото здраве са неразривно свързани.

адрес гр. София (София) бул. Цариградско шосе № 115 А ет. 3

телефон +359 2/9704333

e-mail cristina.pata@zoetis.com

сайт www.zoetis.bg

прегледи 3413