Ветпром АД

   Заводът за ветеринарни препарати в гр. Радомир е първият създаден специализиран производител на ветеринарно-медицински препарати в България. Заводът се разглежда като наследник на създадената в гр. София през 40-те години кооперация за производство и търговия с ветеринарно-лечебни средства, химикали, лабораторни уреди и апарати. През 1956 г. производствената дейност се обособява в Държавно индустриално предприятие "ВЕТПРОМ". През 1970 г. в гр. Радомир се открива цех "ВЕТПРОМ", който през 1976 г. се обединява с Предприятие за метален амбалаж и започва да функционира като Завод за ветеринарни препарати и метален амбалаж. През 1991 г. заводът е преобразуван в Еднолично акционерно дружество ВЕТПРОМ АД на основание заповед на Министъра на индустрията.
     ВЕТПРОМ е производствено предприятие, намиращо се на 35 км. югозападно от София   Фирмата има широкоспектърен предмет на дейност. С утвърдените през годините традиции основно място заема производството на ветеринарномедицински препарати. В продуктовата листа присъстват и хуманни препарати, чиито асортимент се разширява все повече. Фирмата е най-големия производител на алуминиеви туби в страната, с широки възможности за съвременен дизайн и обеми на крайния продукт. Предмет на дейност на фирмата е и производството на някои козметични продукти.   ВЕТПРОМ осъществява търговска дейност в страната и чужбина, научно-изследователска и експериментална работа по разработването и внедряването на нови асортименти; инвеститорска и строителна дейност в посока подобряване технологичните и производствени възможности на фирмата и подобряване условията на труд.

Продукти:

Ветеринарномедицински продукти

Хуманни лекарствени продукти

Медицинска козметика

Алуминиеви туби

Хранителни добавкиадрес гр. Радомир (Перник) гр. Радомир
2400 ул. “Отец Паисий” №26

телефон 0777 82493

e-mail office@vetprom.com

сайт www.vetprom.com

прегледи 5397