Вейкс Фарма- България ЕООД

Фирма Вейкс Фарма - България е оторизиран представител на фирма Вейкс Фарма - Германия. Извършваме внос и търговия на едро с ветеринарни препарати и хранителни добавки чрез дистрибуторска мрежа.

адрес гр. София (София) София 1680
ж.к. „Борово” ул. „Солун” 47
вх. Б

телефон (02) 958 61 76

e-mail veyx-bg@bgnet.bg

сайт www.veyx-bg.com

прегледи 1964