БиоИнсекта - ДДД фирма


"Доверието е нашето предимство!"

Услуги:

  • Дезинфекция
  • Дезинсекция
  • Декаризация
  • Дератизация

адрес гр. Царево (Бургас) ул. "Иван Вазов" №11

телефон 05/909 9 080
0888 562 801

e-mail info@bioinsecta.com

сайт www.bioinsecta.com

прегледи 743