Биовет АД

БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

ИСТОРИЯ

През изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва производствената си дейност през 1961 година с хлортетрациклин.

БИОВЕТ може да се похвали с над 50 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.

От основаването си до днес фирмата е разширила производствения си капацитет значително и на този етап разполага с:

  • специализирани ферментационни мощности
  • цехове за производство на химически технически продукти
  • цех за изолиране и пречистване на химически чисти активни субстанции
  • самостоятелна сграда за производство на гранулирани премикси, лаборатории за контрол на качеството – от входящите суровини до готовата продукция
  • редица помощни съоръжения, включително съвременна пречиствателна станция за ограничаване замърсяването на околната среда, собствен институт за научно-развойна дейност
  • модерен корпус за производство на готови лекарствени форми
  • когенерационна централа за производство на електроенергия и пара

Фирмата направи значителни инвестиции в обновяването на производствените сгради и съоръжения, като автоматизира дигитално производствения процес, изгради модерни лаборатории и складови помещения. Понастоящем производствено-административният комплекс се простира на площ от около 150 000 м2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.
Административното управление, института за научно-развойна дейност и основните производствени мощности се намират в гр.Пещера.

През 2002 Биовет придоби самостоятелен завод в Ботевград за производство на ензими и ензимни комплекси - за хранителни и индустриални цели като част от стратегията за разнообразяване на производствената листа.

Третата производствена мощност се намира в Разград, където се извършва производство на ветеринарни продукти и субстанции за хуманната медицина, а четвъртата - Щип , Македония. Производствените мощности там бяха придобити от Актавис (БАЛКАНФАРМА) през юли 2005г.

адрес гр. Пещера (Пазарджик) 4550 Пещера
ул. Петър Раков 39

телефон 035065637

e-mail biovet@biovet.com

сайт www.biovet.com

прегледи 1692