Балканфарма - Троян АД


Балканфарма Троян е дъщерно дружество на най - големите фармацевтични продукти в България Актавис Груп АД, бившата Балканфарма Холдинг.

Фармацевтичната компания, която произвежда над 150 вида лекарства, е най - големият производител в страната на солидни дози фармацевтични продукти - капсули и таблетки.

адрес гр. Троян (Ловеч) ул. Крайречна № 1

телефон 067 068 104

e-mail secretariat@actavis.bg

сайт www.balkanpharma.com

прегледи 1463