Балканфарма - Разград АД

Частно дружество част от Балканфарма холдинг АД, София.

Занимава се с производство и търговия с лекарствени субстанции и готови лекарствени форми за хуманната и ветеринарната медицина.

адрес гр. Разград (Разград) бул. "Априлско въстание" 68

телефон +359 84 234 61
Факс: +359 84 342 72

прегледи 1412