Алапис България

Занимава се с външна и вътрешна търговия, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство на химикали, хранителни продукти, торове, семена, селкостопански химикали и премикси, вътрешен и международен туризъм, консултантска дейност и реклама, извършване на всички дейности, услуги и производства, незабранени от закона

адрес гр. София (София) ж.к. МЛАДОСТ
ул.Атанас Дуков №29

телефон (+359 2) 401 50 55

e-mail savova@alapisbg.com

сайт www.alapis.bg

прегледи 1530