Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище

Директор: и.д. д-р Стойне Николов Миланов

адрес гр. Търговище (Търговище) ул. 29-ти януари №2

телефон 060 163 416

e-mail RVS_25@nvms.government.bg

прегледи 2004