Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен

Директор:  д-р Катя Димитрова Райкинска

адрес гр. Шумен (Шумен) ул. Съединение №53

телефон 054 860 557

e-mail katyaraikinska@abv.bg
RVS_27@nvms.government.bg

прегледи 3495