Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра

Директор: и.д. инж. Февзие Ниязи Узун

адрес гр. Силистра (Силистра) ул. Тутраканска №3

телефон 086 822 256

e-mail RVS_19@nvms.government.bg

прегледи 2229