Областна дирекция по безопасност на храните – Разград

Директор: и.д. д-р Ибрахим Халилов Яхов

адрес гр. Разград (Разград) ул. Ветеринарна №1

телефон 084 661 304

e-mail RVS_17@nvms.government.bgm

прегледи 2570