Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик

Директор: и.д. д-р Петко Митков Митев

адрес гр. Пазарджик (Пазарджик) ул. Н. Цанов №4

телефон 034 444 212

e-mail RVS_13@nvms.government.bg

прегледи 3826