Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч

Директор: д-р Ивайло Милков Йотов

адрес гр. Ловеч (Ловеч) ул. Р. Княгина №3А

телефон 068 600 750

e-mail doctor_Yotov@abv.bg
RVS_11@nvms.government.bg

прегледи 2993