Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил

Директор: д-р Първан Ангелов Дангов

адрес гр. Кюстендил (Кюстендил) бул. Цар Освободител №338

телефон 078 550 630

e-mail RVS_10@nvms.government.bg

прегледи 2318