Национална Овцевъдна Асоциация

инж. зооинж. Бисер Чилингиров - председател на УС на НОА

Основни цели на Националната Овцевъдна Асоциация:

  • съдействие за създаването на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество
  • взаимопомощ и обмен на информация между членовете на сдружението
  • повишаване на конкурентоспособността на овцевъдните ферми в странта
  • защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в България продукти,  добити от овце

адрес гр. Шумен (Шумен) ул. "Цар освободител" 99 ет.4 ст. 2

телефон 0882 286 270
0877 711 183

e-mail noa_branch@abv.bg

сайт www.noa.bg

прегледи 1271