Ветеринарни лекари в общ. Враца

15 резултатаИва Здравкова Георгиева

гр. Враца ул. "А.Николов" 5


Цонка Цачева Чалманова

гр. Враца Ветеринарна аптека


Христофор Георгиев Хитов

гр. Враца Враца улВойнишка№4 Ветеринарна клиника


Нина Анастасова Дариткова

гр. Враца Ветеринарна клиника ул.Войнишка№4


Мирослав Алипиев Първанов

с. Баница с. Баница, ул."Ботуня" №12, ветеринарна амбулатория


Красимир Стоянов Бабушков

с. Мраморен с. Мраморен, птицекомбинат, „ СВ ФениксЕООД, ветеринарна амбулатория


Иван Детелинов Петков

с. Лиляче с. Лиляче, ул. „Витоша № 3, ветеринарна амбулатория


Венелин Петров Василев

с. Три Кладенци


Валентин Христов Минчев

с. Тишевица с. Тишевица, с. Горно Пещене, здравна служба, ветеринарна амбулатория