Ветеринарни лекари в Кърджали

33 резултатаАйтен Бейсим Ирик

гр. Крумовград
Тургай Мюмюн Юсуф

гр. Джебел гр.Джебел Ветеринарна амбулатория ІV категория


Стилиян Николов Гинев

гр. Крумовград ВУ с.Аврен общ.Крумовград Ветеринарна амбулатория ІV категория


Симо Йовчев Симеонов

гр. Крумовград с.Гулийка общ.Крумовград Ветеринарна амбулатория ІV категория


Сергей Ангелов Ангелов

гр. Момчилград


Румен Йорданов Иванов

с. Бенковски с.Бенковски общ.Кирково Ветеринарна амбулатория ІV категория


Рилко Сашев Илиев

с. Подвръх ВУ с.Чорбаджийско общ.Кирково Ветеринарна амбулатория ІV категорияНиколай Христов Каснаков

гр. Кърджали с.Млечино общ. Ардино Ветеринарна амбулатория ІV категория


Назим Ниязи Вели

с. Звиница с.Тихомир общ.Кирково Ветеринарна амбулатория ІV категория


Митко Ангелов Йорданов

с. Горно Кирково с.Фотиново,общ.Кирково,Ветеринарна амбулатория ІV категория


Мирослав Делчев Ямалиев

гр. Кърджали гр.Ардино Ветеринарна амбулатория ІV категория


Коста Георгиев Батков

гр. Крумовград ВУ с.Звездел общ.Момчилград Ветеринарна амбулатория ІV категорияЙвайло Венциславов Бакалов

гр. Крумовград ВУс.Поточница общ.Крумовград Ветеринарна амбулатория ІV категория


Иванка Валериева Цветкова

гр. Кърджали с.Костино общ.Кърджали Ветеринарна амбулатория-ІV категория


2 страници, 33 резултата 12 >